MURADİYE EĞİTİM MODELİ

ÖNCE İNSAN SONRA LİDERLER YETİŞTİREN MURADİYE EĞİTİM MODELİ

Ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından birine dönüşmesinde sahip oldukları vizyonla Muradiye Öğretim Kurumlarına istikamet veren, iki kıymetli insan merhum Rıza Çöllüoğlu ve Mustafa Kalfaoğlu hocalarımızın rehberliği ve ışığında oluşturulan Muradiye eğitim modeli önce insan sonra liderler yetiştirmek esası üzerine kurulmuştur.

BAŞARI TANIMIMIZ

Muradiye Öğretim Kurumları  yalnızca akademik başarının adresi değildir. Muradiyelinin ruhunda en önemli başarı hayırda yarışabilmek;  kimi zaman Nijer’de kuyu,  kimi zaman Arakan’da umut olabilmek ,kimi zaman da ülkemize sığınmış yaralı gönüllere sıcak yüreklerini açabilmek ve onlarla ekmeğini bölüşebilmektir. Başarı,yetimin başını okşayabilmek, mazluma yardım eli uzatabilmektir. Muradiyeli için başarı öncelikle “Biz gelmedik dava için, bizim  işimiz sevgi için/Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldik” ilkesini temele almaktır.

AMAÇLARA ULAŞTIRAN DOĞRU ARAÇ

Bireylerin gerek akademik başarıya ulaşmasında gerekse manevi değerlerle yetişmesinde eğitimde doğru araç seçilmesi çok önemlidir. Muradiye Öğretim Kurumları olarak  öğrencilerimiz kaliteli ,birikimli ,inançlı eğitim kadrosu yardımıyla “mutlu öğrenciler başarılı olur” prensibiyle birlikte temeli sağlam bir akademik eğitim sistemi ile yetişir ve mezun olur. Gençliği hedeflediği yarınlara taşıyacak inanç, tecrübe, anlayış, gaye, duygu ve duyarlılıkla dopdolu seçkin öğretim kadrosu; yapıcı, çözüm odaklı disiplin anlayışı, çağın modern imkânlarını taklide boğulmadan yakalayan duyarlılığı ve eğitim kampüsü yerleşkeleriyle hayatı okula taşıma imkânı sunmaktadır.

HER ÖĞRENCİMİZ ÖZELDİR

Muradiye Okullarında öğrencilerimiz yapılan sosyal-kültürel-sportif etkinlikler ve etkili bir rehberlik anlayışıyla her bireyin benzersiz olduğu bilinciyle, öğrencilerimizin gelişiminin her aşamasını dikkate alarak bütün çocukların kendi başarı düzeylerinde, kendi özelliklerine göre öğrenebileceklerine inanarak eğitim görmektedir. Muradiye Okullarında öğrencilerimiz,  gelenekli bir geçmişin aydınlık yarınlara taşıyıcısı bireyler olarak  aldıkları akademik ve sosyal birikim ile okuyan, düşünen, duyan, problemin değil çözümün bir parçası olan, millî manevî değerlere bağlılığı var olabilmenin teminatı olarak gören, değişim ve gelişimin farkında olan, analiz ve sentez kabiliyeti ile hiçbir iç ve dış mihraka düşüncelerini ipotek vermeyen bir nesil  olarak geleceğe adım atmaktadır.

Muradiye Öğretim Kurumları genel  amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin  temel bilgi ve becerilere sahip eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmelerini  amaç  edinmiştir.

KALPTEN DOĞAN BİLGİ YUVASI

Muradiye Okullları öğrencisi eğitim sistemimizin temelini oluşturan şefkat, sevgi, hoşgörü ve saygı ilkelerinin ışığında geleceğe hazırlanmaktadır. Bu güzel ortamda öğrencilerimiz, bireysel ve ekip çalışması becerisini kazanmakta, ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Bu konularda donanımlı olan Muradiye öğretmeni “Kalbe erişmeyen bilginin irfana dönüşmeyeceğini” de çok iyi bilirler.

Muradiye öğretmeni ümmetin derdiyle dertlenmenin, memleket sorunlarına zihin yormanın erdemini kavratır.yetiştirdikleri öğrencilerinde doğru işeyen vicdan inşa etmenin çabasındadırlar.Muradiye öğretmeni yetiştirdiği öğrencilerinde doğru işleyen vicdan sistemi inşa etmenin çabasındadır.

EĞİTİMDE İNOVASYON

Muradiye Okulları  öğrencilerine  yenilikçi anlayışa uygun olarak eğitim verirken inovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.Meraka, araştırmaya, keşfe teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlar. Okullarımızda her seviyede laboratuvar ve atölye  çalışmaları ,robotik ve kodlama eğitimleri öğrencilerimizin  teknolojiyi kullanmasını ve yaşayarak öğrenmesini sağlar.

21.YÜZYIL EĞİTİM ANLAYIŞI

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan kültürel ve toplumsal ihtiyaçlar, yaşam boyu öğrenen insan profilini getirmiştir. Muradiye ailesi olarak bizlerde bu amaçla  hayat boyu öğrenen, üreten, sosyal sorumluluk projelerinde ye alan, okuma ,öğrenme ve araştırma bilincine sahip  öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okullarımızın fiziksel mekanları öğrencimizin  her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Okullarımız;  akademik ve idari binaları, konferans salonları  kütüphaneleri , spor alanları ile öğrencilerimizi her yönden destekleyenkoruyucu donanıma sahiptir.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Eğitim ve öğretimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle Muradiye Okulları öğrencisihayırda ve hizmette yarışması bilinciyle yetişmektedir. Bu düsturdan hareketle okullarımızda anasınıfından liselere kadar her seviyede değerler eğitimi çalışmaları yürütülmektedir.

SOSYAL KULÜP,SPOR VE SANAT ÇALIŞMALARIMIZ

Bilginin çok hızlı ve sürekli değiştiği günümüzde yeni öğretim programları da artık neyi öğrendiğimizi değil nasıl öğrendiğimizi ön plana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda Muradiye Okullarında da sosyal, sportif, sanatsal  ve akademik faaliyetler her dersin uzmanı öğretmenler tarafından uygulanır.

SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

Bugünün gençliğini, önce hazreti insan olma şuuruyla, yarının eğiten, yöneten, yönlendiren bireyleri olarak görmek isteyen Muradiye bu oluşumun mutfağını oluşturan kulüp çalışmalarına ayrı bir ehemmiyet verir:

Kulüplerle Öğrencilerimiz:

 • Sosyal düzen içerisinde sorumluluk ve sınırları konusunda farkındalık geliştirir,
 • Kendi cevherini tanırken her bir bireyin de eşsiz birer cevher olduğunu fark eder,
 • Önce refik sonra tarik(önce  arkadaş sonra yol) anlayışıyla Hakk’a ve hakikate giden yolda seçkin yol arkadaşları edinir,
 • Aldığı sorumluluklarla sadece kendi coğrafyası için değil kâinat için “ beklenen nesil” olduğunu bilir.
KULÜPLERİMİZDEN ÖRNEKLER

Kültür Edebiyat Yayın ve Tiyatro Kulübü’müzle;  okuyan, düşünen, yorum yapabilen, oluşturdukları düşünce topluluklarıyla(Cemre Okur Yaşar, Tarih Düşünce Topluluğu, Genç Hamle Topluluğu… ) yarınların düşünce dünyasına dönük düşünce zemini oluşturan, çıkardıkları aylık dönemlik gazeteler ve proje yayınlarla fikir dünyası ilim ahlakıyla bezenmiş, sergiledikleri tiyatro çalışmalarıyla millî manevî değerleri anlayıp yaşarken kültürler arası analiz ve sentez yeteneğini yapabilen bireyler yetiştirir.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübümüz hiçbir din, dil, ırk mezhep ayrımı kabul etmeksizin, mazlumun yanında, uçsuz bucaksız çöllerde kuyu, yetimin can kardeşi, yoksulun umudu, mültecinin Ensar kardeşi, Kudüs’ün muhafızı, Bosna’nın huzuru… Dünyayı“beklenen nesil” olarak görme şuuruyla hareket eden hareketin adı olur.

Hayvanları Koruma Kulübümüz “ Rabbimin dilsiz mahlûkatına sunulan bir bardak suyun cennet kapılarının anahtarı olabileceği zihniyetiyle her gördüğü hayvanı “Kıtmir” bilen ve kainatı Birlik makamından seyretmeyi hedeflemiştir.

Gezi İnceleme Kulübümüz  “ Sizden önce de nice sünnetler (hadiseler) gelip geçti. Onun için yeryüzünde gezip dolaşın da, yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!”ayetini kendilerine düstur edinerek talebeleri Çanakkale, Bursa, Edirne, Konya başta olmak üzere seyahat ettirmekte adeta hayatın  içindenbirer saha dersi işlemektedir.

Fen ve Teknoloji Kulübümüz “İlmi müminin yitik malı olarak gören, yaptığı projeler ve bilimsel çalışmaları insanı ve kâinatı tahakküm altına almak için değil eşrefi mahlûkat mertebesine yüceltmeyi amaç edinmiştir.

SPORTİF FAALİYETLERİMİZ

Muradiye öğrencisi, sporun bütün dallarını barış ve centilmenliğe ön plana alarak ama asla fanatizme dönüştürmeyen  bir sporcu ahlâkını hedefler.

Muradiye genelinde kapalı ve açık spor alanlarıyla geniş yelpazeli spor dallarında öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren kurumlarımız spor okulları ve spor kulüpleriyle de adını resmi ve özel platformda da duyurmuştur.

Tüm spor branşlarında (basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, futsal…) bunun yanı sıra atletizmin ve alt  branşlarında – koşu, atlama, badminton, okçuluk, eskrim, dart, buz pateni, yüzme, güreş… Bütün bu branşlarda lisanslı öğrencilerimizle kurumlarımızı hem özel hem resmi maçlarda temsil eden sporcular ve okul takımlarımız mevcut. Onların ilçe, il  ve Türkiye genelinde elde ettikleri birçok  başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bunun yanında okullarımızda kampçılık , rafting, dalış, kayak  vb. doğa faaliyetleri de yapılmaktadır.

SANATSAL FAALİYETLERİMİZ

Muradiye Öğretim Kurumlarının sanat felsefesinin bir özeti: “Bizi biz yapan değerlerin cisimleşmiş hali”

Bu doğrultuda okullarımız bünyesindeki dersler ve kurslar aracılığıyla tezhip, minyatür, ebru, keçe, ahşap boyama, resim,…ve daha birçok alanda güzel çalışmalar üretilmekte ve bunları sergilenmektedir.

*Resim ve diğer güzel sanatlar ve sergileri

*Öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik konferans, panel ve seminerlerimiz,

*Şiir dinletilerimiz,

*Hatıra kitap çalışmalarımız,

*Tiyatro çalışmalarımız,

*Çanakkale, Kutlu Doğum vb münasebetleriyle yapılan etkinliklere öğrenci ve öğretmenlerimizin el emeği göz nuru çalışmaları ile damgasını vuran ve büyük beğeni toplayan sergilerimiz.

AKADEMİK BAŞARIDA ZİRVEDEYİZ

Muradiye Okullarında, öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavları ve Üniversiteye Geçiş Sınavlarına (LGS-YKS)  etkin bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulanan  programlar  derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik sistemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef çerçevesinde yoğun akademik çalışma programı, etütler, seviye tespit, konu tarama ve seviye belirleme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin sağlam akademik altyapıya sahip olmalarına özen gösterilmektedir. Danışmanlık hizmetleri çerçevesinde, bilgi verme, öğrenciyi tanıma, yerleştirme-izleme, ölçme-değerlendirme, kontrol ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır.

Diğer bütün alanlarda olduğu gibi matematik ve fen bilimleri alanlarında da idealist bir öğretmen ve öğrenci kadrosuna sahip olan Fen ve Anadolu Liselerimiz her yıl ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılımı desteklemekle birlikte öğrencilerimizi bu üst düzey sınavlar için donanımlı bir biçimde hazırlamaktadır.

Anasınıfından  12. Sınıfa kadar akademik başarı ile sosyal kültürel başarıyı beraber götürmeyi hedefleyen programlar bir bütünlük içerisinde yürümektedir. Bu çalışmalar; üniversite hazırlık çalışmaları, sosyal kulüpler, sosyal etkinlikler olarak yıl içine sistemli bir şekilde yerleştirilip programlanmaktadır.

ASIM’IN NESLİ ŞUURU İLE YETİŞEN MURADİYE Öğrencisi

Toplumları yıkan şeyin yoksulluk değil ahlaki yozlaşmadan olduğunu bilir,

 • Öğretmenine hürmeti “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” şuurundadır
 • Var oluş gayesinin Hakk’a ve halka hizmet etmek olduğunu bilir
 • Kökü ezelde ve dalı ebette olan inanç sisteminin kendini ve bütün insanlığı müreffeh kılacağını bilir,
 • Her zaman barıştan yana olan lakin zulme ve zalime karşı duran bir gençlik olarak yetişir.
 • İlmî düşünebilen, yenilik ve gelişmelere daima açık ,sosyal çevreye ve meselelerine duyarlı bir bireydir
 • Çift kanatlı bir kuş misali öğreniminin ilk yıllarından üniversite sıralarına kadar akademik ve sosyal ve kültürel yönden kendini sistemli bir biçimde donatır,
 • Teknolojik imkânları gereği ve yeteri kadar kullanmayı bu konuda materyal üretmeyi bilir lakin teknolojinin tutsaklığına da yakalanmaz,
 • İlgi alanları doğrultusunda açılan sosyal kulüpler ile yeteneklerinin farkına varır ve yeteneklerini geliştirir.
 • İngilizce bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan iletişim becerileri kazanmış, özgüveni yüksek bireylerdir.
 • 21.yüzyıl dünyasında ahlaki ve vicdani sorumluluklarının bilincinde bir nesil olarak yetişmektedir. Değerler eğitimi merkezli entelektüel bakış açısına sahip kendini ifade edebilen başarılı ve öğrenmeyi öğrenme ilkesini başlangıç kabul eden şahsiyetli çocuklardır.
 • Tekdüzelikten sıyrılan  hayata dair duygu  düşünce ve iç dünyasını  renklerle ,notalarla ifade edebilen şahsiyetlerdir.
 • Muradiye okullarından mezun her bir öğrencimiz dini ve milli değerleriyle barışık, dünya problemlerine kayıtsız kalmayan kalbinde sevgi ve saygı duyguları taşıyan sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi bireylerdir.

Bu nesli Muradiye çatısı altında bugüne kadar olduğu gibi bugün de yetiştirmek niyazı ve talebiyle  Muradiye Öğretim Kurumları  olarak yöneticisinden öğretmenine, hizmetlisine değin sıcacık bir yürek ve heyecanla yerleşkemizde hizmete hazır sizleri beklemekteyiz.

İleri

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)