ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BAŞARI DOĞRU DEĞERLENDİRME İLE BAŞLAR! 

 • “Her insan bir dünyadır.” prensibiyle yola çıkan Muradiye Okullarında  öğrenci merkezli eğitim modeli uygulanmaktadır. 
 • Kurumlarımızda öğrenciyi doğru tanımak, doğru değerlendirmek ve doğru yönlendirmek için, alanında uzman öğretmenler ve profesyonel eğitim uzmanları tarafından geliştirilen gözlem formları, öz değerlendirme formları, rubrik, klasik test teorisi ve madde tepkime kuramına göre hazırlanan özgün ölçme araçları uygulanır. 
 • Başarıyı ölçmede “Her öğrencinin mutlaka başarılı olacağı alanlar vardır.” görüşü ile, öğretmenin öğrenciyi daha iyi tanıması, öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi amaçlarıyla “Hazır Bulunuşluk Sınavları”; eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yapılması, öğretilmesi planlanan kazanımların öğrenilme düzeylerinin belirlenmesi, geri dönüt sağlanması, konuların tekrarlanarak pekiştirilmesi amaçlarıyla “deneme sınavları” uygulanır. 
 • Ana sınıfından 12.sınıfa kadar uygulanan tüm değerlendirmelerle, öğrencinin “Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor” gelişimleri izlenir, denetlenir ve karar alma sürecinde katkı sağlaması amacıyla Merkezi Bilgi Bankasında bilgiler saklanır.  
 • Kurumumuza özgü geliştirilen Soru bankası, Ölçme Değerlendirme Programı ve Merkezi Bilgi Bankasından faydalanan uzman kadro; öğrenciye ve veliye öğrencilerin akademik başarısı, yetenekleri, ilgileri, başarılı oldukları alanları keşfetmeleri konularında rehberlik eder, değerlendirme sonuçlarını özgün karneler ile takdim eder. 
 • Ölçme ve Değerlendirmeye önem veren Muradiye Okulları öğrencisini her alanda eğitir, geliştirir, eğitimini ölçer ve değerlendirir. Çünkü başarı doğru değerlendirme ile başlar. 

Ölçme ve Değerlendirme Servisi olarak; 

 • Eğitim ihtiyaçlarının saptanabilmesi, 
 • Öğrencilerin performanslarının, eğitim programlarının hedefleri doğrultusunda en güvenilir ve objektif biçimde ölçülmesi, 
 • Öğretme ve öğrenme programını planlamak ve/veya hazırdaki programı iyileştirmek ya da bireysel İhtiyaçları veya grup ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, öğrencilerin konu hakkındaki önceki bilgi ve deneyimlerinin ölçülmesi, 
 • Öğrencilerin kavrayışlarının bir profilinin oluşturulması, 
 • Öğrencilerin öğrenme güçlük ve eksikliklerini belirlenmesi, 
 • Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi, 
 • Öğretimin niteliğinin saptanabilmesi, 
 • Özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi, 
 • Potansiyel başarının ortaya çıkarılması ve yükseltilmesi, 
 • Başarıyı değerlendirirken daha objektif ve genel ölçme araçları geliştirilmesi, 
 • Öğretim yılı boyunca öğrenci başarısındaki gelişmelerin izlenmesi, 
 • Eğitimin daha bilimsel bir yapıya kavuşturulması, 
 • Eğitimde ölçülmeyi hedeflenen kazanımlara ilişkin güvenilir soru bankası oluşturulması 
 • Ve sonuç olarak eğitimin kalitesini ve dolayısıyla toplam kaliteyi yükseltmek amacı ile gerekli tüm çalışmalar gerçekleştirilir. 

Kurumumuz, Ölçme ve Değerlendirme Biriminde, hedeflediğimiz amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek için, planlı ölçme (mini değerlendirmeler, süreç değerlendirme uygulamaları, performans değerlendirme uygulamaları, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, deneme sınavları) yapılır; hedefe ulaşılan seviyeler belirlenir; kazanılan veya kazanılması hedeflenen davranışlar tespit edilir; veriler analiz edilerek sonuçlar değerlendirilir. 

Öğrencinin öğrenme düzeyi ile ilgili gelişimi kazanımlara göre muradiyek12.net programı içinde analizler üzerinden takip edilir.
Ölçme ve Değerlendirme birimi, öğrencilerimizin mini değerlendirme sonuçlarını, derse katılım ve performanslarını muradiyek12.net üzerinden anlık olarak paylaşır. 

LİSELERE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLIK (LGS);

 • MEB tarafından sınava tabi tutulan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinde liseye giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar, mevcut ders programlarının içinde yapılır.
 • Öğrencilerimiz LGS Takip Ajandaları aracılığı ile sınıf rehber öğretmeni, branş öğretmeni, rehberlik öğretmeni ve okul idaresi tarafından düzenli aralıklarla takip edilir. Dijital öğretim platformları aracılığıyla öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksikleri, ek dersleri, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve değerlendirme sonuçları velilerimizle düzenli olarak paylaşılır.
 • Öğrenci ve velilerin talepleri ile sınav sonuçlarına göre rehberliğin belirlediği eksik konular doğrultusunda, öğrencilerin anlamadığı konular, özel ders kalitesinde, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından anlatılmaktadır.
 • Okul programımızın önemli bir parçası olan Liseye Giriş Sınavlarına Hazırlık Programı, öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri liselere yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır. Liseye Hazırlık Programında öğrenciler; LGS bilgilendirme, zaman yönetimi, duygu yönetimi, test çözme teknikleri, verimli ders çalışma, takip süreçleri, performans kaygısı ve sınav motivasyonu gibi konularda afiş, broşür, seminer vs. aracılığıyla her türlü bilgilendirmeyi ve düzenli aralıklarla kurumlarımızda ortak olarak gerçekleştirilen Deneme Sınavları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerince bir bütünlük içinde yürütülür.
 • Öğrencilerimiz ara tatil, sömestr ve diğer kısa dönem tatillerde okulumuzun profesyonel öğretmen kadrosu tarafından hazırlanan dokümanlar, soru bankaları, ödevler, ders denemeleri, ünite değerlendirme sınavları ve Deneme Sınavları ile takip edilirler.
 • Her ders için MEB’in belirlediği sayıda yazılı sınavları yapılır, değerlendirilir, veli ve öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin aldığı notlar, e – okul sistemine kaydedilir.
 • Kurum Geneli ve Türkiye Geneli Deneme Sınavları önceden belirlenen takvim çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilir. Sonuçlarla ilgili öğrenci, veli ve öğretmenler ayrıntılı bilgilendirilir.
 • Öğrencilerimizin süreç içerisinde girdiği denemelerde başarı iniş çıkışları, psikososyal durumları sınıf ve rehberlik öğretmenleri tarafından takip edilir, rehber öğretmeni tarafından gerekli psikolojik destek verilir. Bireysel öğrenci görüşmeleri, grup rehberliği, birebir öğrenci-öğretmen-veli görüşmeleri, dönem içinde yapılan veli toplantı ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilir.
 • Her sene Mart ayında gerçekleştirilen Muradiye Bursluluk Sınavı’na tüm 8. Sınıf öğrencilerimiz girerek sonucuna göre belirli bir oranda başarı bursu alarak liselerimize kayıt yaptırabilirler.
 • Muradiye Öğretim Kurumları olarak kurumsal dijital platformları profesyonel bir şekilde tamamlayıcı öğretim ve uzaktan öğretim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Canlı ders, içerik, video, etüt, e-sınav vb. her türlü öğretim süreçleri profesyonel olarak öğretmenlerimizce verilmektedir.
 • Canlı dersler aracılığı ile öğretmenler ve öğrenciler arasında doğrudan bir iletişim kurulur ve bir arada olmanın verdiği avantajlar ile birlikte yüz yüze geleneksel sınıf ortamına yakın bir deneyim sağlanır. Her derse yönelik olarak; ders materyalleri, kaynaklar ve yönergeler öğrencilerle, dijital öğretim platformu  üzerinden paylaşılır.
 • Muradiye Okulları olarak yılda en az 3 defa veli toplantısı, birebir veli görüşmeleri, öğretmen-öğrenci-veli görüşmeleri ve bilgilendirici seminerlerle velilerimizle bir araya geliyoruz.
 • Velilerimiz veli toplantıları haricince branş ve sınıf öğretmenleri ile önceden belirlenen vakitlerde ve rehberlik öğretmenleriyle randevu yoluyla okula gelerek veya telefonla görüşebilirler.
 • Dijital öğretim platformları aracılığıyla öğrencilerimizin gelişim ve başarı durumları, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve değerlendirme sonuçları velilerimizle sistem üzerinden veya sms yolu ile paylaşılır.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK  ÇALIŞMALARI (YKS);

 • 11. SINIFLAR: Kurumumuzda 9.sınıfta başlayan üniversite hazırlık süreci 11. Sınıfta hız kazanır. Öğrenci başarıları belirli periyotlarla, uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kurumsal Deneme Sınavları  ve alanında deneyimli yayın evleri tarafından hazırlanan Türkiye Geneli Deneme sınavları ile takip edilir. Ölçme değerlendirme uzmanı ve Rehber öğretmen tarafından takip edilen öğrencilere bireysel çalışma planları hazırlanır.  
 • 12. SINIFLAR: Okulumuzda üniversite sınavı hazırlık çalışmaları YKS alanında  iddialı idareci ve branşında uzman öğretmenler tarafından yürütülür. Üniversite hazırlık süreci titizlikle ve özverili çalışmalarla yürütülen dinamik bir süreçtir. 12. sınıf öğrencilerimiz okul + etüt sistemi ile üniversite sınavına  hazırlanır. Öğrenciler haftalık olarak, uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Kurumsal Deneme Sınavları  ve alanında deneyimli yayın evleri tarafından hazırlanan Türkiye Geneli Deneme sınavları ile takip edilir. Haftalık olarak uygulanan (TYT-AYT) denemeleri ile öğrencilerin gelişimleri;  12.sınıflar koordinatörü, Ölçme Değerlendirme uzmanı, Rehber öğretmen ve Öğrenci koçundan oluşan bir komisyon tarafından takip edilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilere haftalık olarak bireysel çalışma planlar hazırlanır.  
 • Uygulanan her sınav sonucu muradiyek12.net adresinden anlık olarak paylaşılır. Yayınlanan sonuçlarda öğrenciler ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı, toplam doğru ve yanlışları, şubesinde, okulunda ve tüm Muradiye Okulları öğrencileri arasında, sınava giren öğrencilere göre, başarı sırası gibi bilgilere ulaşabilir. Bu bilgilere ek olarak öğrencilerimize sınavla ilgili geri bildirim sağlayacak soru ve karşılaştırmalı konu-alt konu analizleri de yayınlanır. Öğrencilerimiz uygulanan her sınav sonrasında karşılaştırmalı karneler ve grafikler ile  hangi konudan desteğe ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla görebilir, çalışma planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabilir ve bu konularla ilgili öğretmenlerinden daha rahat yardım talebinde bulunabilirler.  
Geri
İleri

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)